Strategiska språkprojekt får bidrag

Berndt-Johans Lindström är utbildningsombudsman vid Svenska kulturfonden. Bild: SPT/Ari Sundberg

Projekt som främjar lusten och förmågan att kommunicera, på både finska och svenska blir ny storsatsning för Svenska kulturfonden.

Svenska kulturfonden lanserar ett nytt strategiskt program som efterlyser projekt som stärker de nationella språkgruppernas vilja och förmåga att kommunicera på varandras språk.

Det är inte bara finskspråkiga som ska ges utrymme att komma i kontakt med svenskan. Även projekt som syftar till att stöda svenskspråkigas kommunikation på finska blir aktuella.

– Det är lite av en återgång till rötterna för fonden då vi nu vill bidra till att skapa ett samförstånd mellan språkgrupperna, säger Svenska kulturfondens utbildningsombudsman Berndt-Johan Lindström.

– Trots att vi i skolan under flera år läser det andra inhemska språket känner många att kunskaperna inte räcker till. Tyvärr saknas ofta förmågan, lusten eller tillfällen att använda det andra språket, säger Lindström.

– Vi har länge följt med hur språkklimatet försämras och vi har funderat mycket på vad vi kunde göra för att förbättra språkklimatet, säger Ann-Luise Bertell som är ordförande för Svenska kulturfondens delegation.

Bertell säger att det inte enbart är finskspråkiga som ofta känner att svenskan är problematisk.

– Jag kommer själv från en svenskspråkig miljö och har fått kämpa med finskan, säger Bertell som tycker att kommunikationen över språkgränsen är en ödesfråga för Svenskfinland eftersom landets svenskspråkiga ungdom lätt flyttar till Sverige och stannar där.

– Kulturfonden jobbar alltid för goda relationer mellan språkgrupperna och för ett gott samhällsklimat. Den här gången hoppas vi att också många finskspråkiga aktörer vänder sig till oss, säger Stefan Wallin som är fondens styrelseordförande.

– Oförmågan att mötas över språkgränsen handlar ofta om okunskap. Med den har satsningen arbetar vi bland annat för att avmystifiera det andra språket och för att klarlägga varför vi har två nationalspråk, säger Wallin.

Finskspråkiga sökande kommer att kunna skicka in bidragsansökningar på finska inom ramen för det nya stödprogrammet, som fått namnet Hallå.

Lindström säger att man även tänker försöka sammanföra olika aktörer som söker bidrag till gemensamma aktioner, något som man har goda erfarenheter av från tidigare strategiprogram.

– Vi kommer även att erbjuda dem som söker ett slags mentorskap, ett stöd i att göra en projektplan och en budget för projektet.

Lindström säger att man denna gång kommer att erbjuda dem som får bidrag hjälp med att planera vad som ska hända efter att projektet är slut.

– Ansökningstiden är i april men man får gärna redan nu ta kontakt med mig och diskutera sin idé, säger Lindström.

Svenska kulturfondens nya strategiska program pågår åren 2018-2021. Fonden har reserverat totalt sex miljoner euro för satsningen.

Fonden efterlyser nu idéer på projekt som gör det lättare för andra språkgrupper att kommunicera på svenska och för finskspråkiga att kommunicera på finska.

Projekten ska vara inkluderande, nyskapande och främja förståelsen för andra språkgrupper. De kan verka inom kulturfondens alla områden: konst och kultur, utbildning, forskning och medborgaraktivitet.

Bidrag kommer att beviljas projekt som främjar språkkunskaper i svenska och finska, som ökar samförståndet mellan språkgrupperna och som betonar språkkunskaper som en framgångsfaktor.

Bidrag kan beviljas såväl stora som små projekt.

Ansökan kan lämnas in på www.kulturfonden.fi under april månad.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning