Strategiarbete innebär sällan "fan anamma"

Det är klart att en stomme måste finnas, men jag frågar mig om det inte är dags att vi finlandssvenskar inser att vi alla inte kan dras över en kam.

Susanna Landor efterlyser (HBL 24.4) en finlandssvensk strategi 2030 och någon som sätter bollen i rullning. Hon önskar mindre pessimism och mer fan anamma och presenterar ett nationellt strategiarbete som lösningen på detta.

Strategiarbete är viktigt, men innebär sällan speciellt mycket "fan anamma". Därför tror jag inte att det akuta behovet idag är att hitta en gemensam strategi för arbetet med nationalspråken. Precis som Landor skriver behöver vi organisationer, företag och individer som kavlar upp sina ärmar och i stället för strategier på nationell nivå konkret börjar arbeta för att göra de språkliga rättigheterna levande och verkliga.

Det är klart att en stomme måste finnas, men jag frågar mig om det inte är dags att vi finlandssvenskar inser att vi alla inte kan dras över en kam. I stället för en gemensam strategi måste vi analysera de olika behov vi har och göra konkreta linjedragningar för att tillsammans främja svenskans ställning med olika verktyg beroende på var utmaningarna ligger.

Kommunförbundets träff Tillsammans på svenska är ett sådant konkret exempel. Till seminariet som hålls den 7 maj har Svenska teamet bjudit in förtroendevalda över kommun- och partigränser i huvudstadsregionen för att bygga nätverk och skapa en bra grogrund för ett samarbete i huvudstadsregionen kring gemensamma svenska frågor. Ett annat exempel är Kommunförbundets utbildningar där vi utbildar förtroendevalda och tjänsteinnehavare i kommunerna utifrån deras egna behov. Dessutom har vi skapat Kommuntorget.fi, en gemensam plattform för de tvåspråkiga och svenska kommunerna i Fastlandsfinland och på Åland.

Kommunförbundet kavlar upp sina ärmar, det vill jag lova. Vi satsar på agila lösningar för att på olika sätt stöda lokaldemokrati, språkliga rättigheter och kommunernas möjligheter att utföra sina uppgifter. Vi välkomnar samarbete och vill gärna se ett brett lagarbete för förverkligandet av de språkliga rättigheterna i dag.

Ida Sulin Teamledare, Svenska teamet vid Finlands Kommunförbund

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning