Sträng budgetdisciplin väntar i Sibbo

Enligt förslaget hålls den kommunala skattesatsen i Sibbo kvar på 19,25 procent nästa år. Bild: HBL/Arkiv/Kristoffer Åberg

Kommundirektör Mikael Grannas budgetförslag för 2020 betyder att Sibbo står inför åtstramningsprogram på 2,3 miljoner euro.

Sibbo kommuns resultat för år 2019 ser ut att bli negativt. Enligt prognosen blir underskottet cirka 1,8 miljoner euro för år 2019. Sibbo har de senaste åren visat positiva resultat.

Utifrån budgetförslaget skulle resultatet för år 2020 bli negativt, det vill säga visa ett underskott på cirka 0,6 miljoner euro. Siffrorna inbegriper markförsäljningsintäkterna. För att budgeten ska kunna uppnås nästa år krävs att kommunens driftsekonomi anpassas med cirka 2,3 miljoner euro.

– Den dåliga resultatprognosen i kombination med att utskottens budgetförslag överskrider verksamhetsbidraget i kommunstyrelsens budgetram med cirka 5 miljoner euro, har gjort det väldigt svårt att utarbeta budgeten. I budgeten betonas vikten av en sträng kostnadsdisciplin. Utskotten måste genast i början av nästa år fatta beslut om hur kommunens servicenivå kan anpassas till det beviljade anslaget, säger Mikael Grannas i ett pressmeddelande.

Enligt förslaget hålls den kommunala skattesatsen i Sibbo kvar på 19,25 procent 2020. Den allmänna fastighetsskatteprocenten, som har varit 1,03 procent, justeras tillbaka till 1,00 procent.

2020 räknar Sibbo med cirka 109 miljoner euro i skatteintäkter och 2021 cirka 113,6 miljoner euro. År 2020 beräknas statsandelarna uppgå till 15,5 miljoner euro.

Sibbo fullmäktige inleder budgetbehandlingen den 11 november.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning