Strålsäkerhetscentralen: Inga nya utsläpp av skadliga radioaktiva ämnen under 2019

Inga utsläpp av radioaktiva ämnen med skadeverkningar på miljön eller människors hälsa förekom 2019, rapporterar Strålsäkerhetscentralen. Bild: Strålsäkerhetscentralen

I Strålsäkerhetscentralens årsrapport framgår att stråldosen från artificiella radioaktiva ämnen i miljön hölls på en låg nivå under 2019.

Under 2019 förekom inte utsläpp av radioaktiva ämnen som skulle ha orsakat skadeverkningar på människors hälsa eller miljön. Det här framkommer i Strålsäkerhetscentralens nya årsrapport.

I rapporten framgår att under 2019 var stråldosen från artificiella radioaktiva ämnen i miljön under 0,02 millisievert. Det är lågt jämfört med den genomsnittliga stråldosen som finländarna får under ett år, 5,9 millisievert.

Artificiella radioaktiva ämnen i miljön härstammar huvudsakligen från Tjernobylolyckan 1986 och kärnvapenprov som utfördes i atmosfären på 1950- och 1960-talen.

Strålsäkerhetscentralen övervakar strålningshalterna bland annat genom att mäta radioaktivitet i livsmedel, avfallsslam och yt- och dricksvatten.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning