Strålande matteresultat för finlandssvenska flickor

Bild: Mostphotos

Fortfarande presterar elever i svenskspråkiga skolor sämre i läsning än finskspråkiga elever, men i matematik är det tvärtom. I synnerhet de finlandssvenska flickorna är i en klass för sig i matte, visar den nya Pisamätningen.

I den senaste Pisamätningen deltog 386 elever från 16 svenskspråkiga skolor. I många avseenden påminner resultaten för Pisa 2018 om den mätning som gjordes 2015.En positiv sak är att de svenskspråkiga...