Stråkkvartettens estetik

Jyrki Linjamas stråkkvartett nr. 1 uruppfördes i Kimito på onsdagen. Bild: Saara Vuorjoki

Fransk barockmusik och stråkkvartetter erbjöds i Karuna kyrka på Kimitoön.

Jyrki Linjama är en flitig tonsättare. Tre stråkkvartetter uruppförda på Kimitoöns musikfestspel är anmärkningsvärt, i synnerhet som stråkkvartetten som genre sällan intresserar vår tids tonsätt...