Straffa inte flickorna!

I detta land som strävar efter jämställdhet mellan män och kvinnor kan man inte förespråka fördelar för pojkar så att de skulle komma lättare in i gymnasiet.

Med förvåning har jag läst Olof Palmgrens insändare i HBL (14.12). Jag vet inte varifrån Palmgrens siffror kommer: 36 000 studenter per år och 70 procent av dem flickor! Statistikcentralens siffra för 2017 är 30 169, flickor 58 procent.

I detta land som strävar efter jämställdhet mellan män och kvinnor kan man inte förespråka fördelar för pojkar så att de skulle komma lättare in i gymnasiet. Man kan inte straffa flickor för att pojkarna inte läser! Bättre skulle det vara att skolan och familjerna skulle fästa sig vid pojkarnas lättja i puberteten.

Dessutom kan jag försäkra Palmgren att en 15-årig flicka inte alls är mogen att fatta beslut om framtiden, jag har erfarenhet av detta.

Eeva Nordman professor emeritus, medicine och kirurgie doktor, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning