Stort uppsving för nya bostäder – tvära kast oroar

I år påbörjas byggandet av cirka 44 000 lägenheter i landet. Det är nästan 4 000 fler än i fjol och nästan 7 000 fler än för två år sedan. År 2018 var dock bostadsbyggandet på samma nivå som nu, och ett problem – menar Byggbranschen – är de tvära konjunktursvängningarna. Bild: Ari Sundberg/SPT

Byggnadsindustrin: Det är ett problem att kasten mellan hög- och lågkonjunktur är så snabba i Finland.

Det byggs väldigt mycket bostäder i Finland just nu, uppger Byggnadsindustrin RT.

Intresseorganisationen uppskattar att cirka 44 000 lägenheter börjar byggas i år, vilket är kring 25 procent mer än vad behovet är på lång sikt.

Även nästa år förväntas bostadsbyggandet vara piggt, med cirka 40 000 påbörjade lägenheter.

Byggnadsindustrin räknar med en tillväxt på 1–2 procent inom branschen i år och nästa år. Detta ska jämföras med i fjol, då byggsektorn krympte med 4 procent.

Många nya egnahemshus

När det gäller höghuslägenheter är det främst byggandet av ägarlägenheter som ökar, medan hyreslägenheternas relativa andel minskar.

För egnahemshusens del pekar siffrorna klart uppåt, med 17 procent fler byggstarter i år än i fjol. I år påbörjas cirka 8 100 egnahemshusbyggen, och nästa år antas siffran öka till 8 300.

Den höga produktionstakten svarar på suget efter nya bostäder och det lilla antal bostäder som varit till salu. Men, konstaterar Jouni Vihmo, chefsekonom vid Byggnadsindustrin: bostadsproduktionen kommer att sakta ner från och med nästa år.

Byggnadsindustrin räknar i stället med att byggandet av företagslokaler tar fart, inte minst då behovet av lager och logistikcenter för näthandeln ökar.

Branschen önskar förutsägbarhet

Problemet inom branschen har tidigare varit en svag efterfrågan, men Byggnadsindustrin konstaterar att problemen nu i stället är kostnadsutvecklingen samt tillgången på arbetskraft och byggmaterial.

Chefsekonom Vihmo menar att byggandet i Finland upplever häftigare kast mellan ytterligheter än övriga Norden. Han menar att de kraftiga konjunktursvängningarna är dåliga för samhällsekonomin.

"Det borde skapas en mer förutsägbar verksamhetsmiljö för byggandet genom långsiktiga satsningar på infrastruktur, smidig planläggning och ändamålsenlig reglering", säger Vihmo i ett pressmeddelande.

Byggnadsindustrin konstaterar att byggandet av bostäder nu ofta sker i samband med att större städer satsar på infrastruktur, såsom Tammerfors nya spårväg. Att projekt utanför tillväxtcentra har problem att få finansiering borde diskuteras mera, menar organisationen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning