Stort medicinpris till stamcellsforskaren Timo Otonkoski

Timo Otonkoski, professor i medicinsk stamcellsforskning på Helsingfors universitet, är årets Matti Äyräpää-vinnare.Bild: Pressbild/Duodecim

Den Finska Läkarföreningen Duodecim har utsett professor Timo Otonkoski till årets Matti Äyräpää–pristagare. Han är en av landets mest framstående stamcellsforskare, med fokus på diabetes typ 1.

Timo Otonkoski, professor i medicinsk stamcellsforskning på Helsingfors universitet, har forskat kring störningar i bukspottskörtelns betaceller i över ett fjärdedels sekel. Störningarna kan leda till en svårskött diabetes eller lågt blodsocker bland småbarn. Diabetes påverkas främst av gener som har att göra med betacellerna i bukspottkörteln, vilket betyder att de är relaterade till insulinutsöndringen.

Otonkoski har under senare år fokuserat på pluripotenta iPS-stamceller. Man kan programmera dem att ta över betacellernas uppgifter i bukspottkörteln. Målet är att föra in celler i kroppen som utsöndrar insulin på rätt sätt. Forskningsmodellen kan också vara till hjälp när man utvecklar nya läkemedel, behandlingsformer och för att reparera sjukdomsmutationer i celler.

– Otonkoski har utfört translationell forskning och gjort stora framsteg inom grundforskningen som har kunnat tillämpas och utnyttjas i praktiken på den kliniska sidan. Det är viktigt att kunna sammanlänka grundforskningen med kliniska erfarenheter för att utveckla läkekonsten. Här har Timo Otonkoski lyckats utomordentligt, säger professor Markku Savolainen som är priskommitténs ordförande.

Med translationell forskning avses medicinsk forskning som bygger på nära samarbete med konkreta vårdfall.

Tandläkaren Matti Äyräpää var den Finska Läkarföreningen Duodecims första ordförande. Priset, som är namngivet efter honom, är avsett för en framstående finländsk forskare inom medicin. Prisutdelningen sker under de riksomfattande läkardagarnas öppningsceremoni på onsdag i Helsingfors. Utöver prissumman på 20 000 euro får pristagaren hålla en föreläsning, som publiceras i föreningens årsbok. Utmärkelsen har delats ut årligen sedan 1969.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00