Stort elbråk mellan Finland och Sverige

Finland ryter till om svenska begränsningar. Bild: Johan Nilsson/TT

Det svenska elnätet har inte tillräcklig kapacitet för att transportera all el som behövs från norra Sverige till de södra delarna av landet. Det gör att inte heller finländarna kan exportera sin el västerut. Nu hettar bråket till.

Svenska Kraftnät har begränsat möjligheten att använda elnätet mellan norr och söder i Sverige. Det bryter mot reglerna, stamnätsbolag har inte rätt att begränsa gränsöverskridande handel för att lösa...