”Största problemet med bilarna är platsen de tar”

Kjell Nilsson är en av författarna till boken Green Visions: Greenspace planning and design i Nordic cities som handlar om parker och grönområden i nordiska städer. Bild: Richard Nordgren

– I Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn så finns det egentligen inget förnuftigt argument för att släppa in privatbilar i de centrala delarna.Den brandfacklan slänger Kjell Nilsson, tidigare direktör för Nordregio, in inför Nordens dag som firas i dag.

Det är när vi talar om förtätning, som inom stadsplaneringen är frågan om någon typ av nyproduktion inom befintlig bebyggelse, som frågan om privatbilismen kommer upp. Vi står i Stadsparken i centrala...