Storslaget släktepos från Tornedalen

Nina Wähä har också gjort sig bekant både som popsångerska (i gruppen Lacrosse) och filmskådespelare, men då hon efter en paus på nästan nio år återkommer till litteraturen är romanen tveklöst hennes mest ambitiösa så här långt. Bild: Pressbild

Nina Wähäs roman har sitt epicentrum i Finland, på landsbygden utanför Torneå. Berättelsen om den brokiga släkten Toimis vedermödor under det tidiga 1980-talet är i sig kraftfull och bred, med tentakler ända tillbaka till krigstiden och striderna om Karelen. Men här finns också mycket kringsnack.

Man väntar sig inte att en i Stockholm född och bosatt författare ska välja en finländsk miljö som spelplats för en roman. Men det är just vad Nina Wähä gör i sitt stora släktdrama Testamente.Den förs...