Storskaligt försök med skogsbruk utan kalhyggen

Skogsmaskinsförarna påverkas direkt när Forststyrelsen inför nya metoder inom skogsbruket. Bild: Anna Back

Om Forststyrelsens nya projekt är en framgång kan kalhyggen bli mindre vanliga i de finska skogarna. Men resultaten låter vänta på sig – i tiotals år. Miljöorganisationerna kräver snabbare åtgärder.

I stället för att avverka stora ytor samtidigt plockar man i flera omgångar ut vissa träd eller öppnar luckor mindre än 0,3 hektar. I regel planteras inte nya träd, de förväntas komma upp av sig själv...