Storm i Bottenviken förstör utrotningshotade fåglars bon

Fågelforskare undersöker fågelbon som har hamnat under vattnet på grund av översvämningar i Bottenviken. Bild: Clemens Küpper/Birdlife

Det pågår en storm i Bottenviken, vilket kan vara ödesdigert för fåglarna som häckar på stränderna.

Havsytan har stigit mer än en meter över medeltalet och har förstört nästan alla av de utrotningshotade kärrsnäppornas bon, skriver fågelorganisationen Birdlife i ett pressmeddelande. Genom aktiva åtgärder hade man lyckats få stammen att växa de senaste åren, men stormen hotar att tillintetgöra framstegen.

Man har följt med fåglarnas bon sedan 1994 och bona har förstörts i översvämningar också 2009 och 2015.

– Man kan inte skylla på den globala uppvärmningen för enskilda väderfenomen. Men det är oroväckande att stormarna har blivit vanligare under den mest kritiska häckningstiden, säger Kari Koivula, forskare vid Uleåborgs universitet, i pressmeddelandet.

Stränderna kring Bottenviken är den optimala häckningsplatsen för flera utrotningshotade arter, men området är känsligt för översvämningar.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning