Storm i Bottenviken förstör utrotningshotade fåglars bon

Det pågår en storm i Bottenviken, vilket kan vara ödesdigert för fåglarna som häckar på stränderna.

Havsytan har stigit mer än en meter över medeltalet och har förstört nästan alla av de utrotningshotade kärrsnäppornas bon, skriver fågelorganisationen Birdlife i ett pressmeddelande. Genom aktiva åtgärder hade man lyckats få stammen att växa de senaste åren, men stormen hotar att tillintetgöra framstegen.

Man har följt med fåglarnas bon sedan 1994 och bona har förstörts i översvämningar också 2009 och 2015.

– Man kan inte skylla på den globala uppvärmningen för enskilda väderfenomen. Men det är oroväckande att stormarna har blivit vanligare under den mest kritiska häckningstiden, säger Kari Koivula, forskare vid Uleåborgs universitet, i pressmeddelandet.

Stränderna kring Bottenviken är den optimala häckningsplatsen för flera utrotningshotade arter, men området är känsligt för översvämningar.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46