Storm i Bottenviken förstör utrotningshotade fåglars bon

Fågelforskare undersöker fågelbon som har hamnat under vattnet på grund av översvämningar i Bottenviken. Bild: Clemens Küpper/Birdlife

Det pågår en storm i Bottenviken, vilket kan vara ödesdigert för fåglarna som häckar på stränderna.

Havsytan har stigit mer än en meter över medeltalet och har förstört nästan alla av de utrotningshotade kärrsnäppornas bon, skriver fågelorganisationen Birdlife i ett pressmeddelande. Genom aktiva åtgärder hade man lyckats få stammen att växa de senaste åren, men stormen hotar att tillintetgöra framstegen.

Man har följt med fåglarnas bon sedan 1994 och bona har förstörts i översvämningar också 2009 och 2015.

– Man kan inte skylla på den globala uppvärmningen för enskilda väderfenomen. Men det är oroväckande att stormarna har blivit vanligare under den mest kritiska häckningstiden, säger Kari Koivula, forskare vid Uleåborgs universitet, i pressmeddelandet.

Stränderna kring Bottenviken är den optimala häckningsplatsen för flera utrotningshotade arter, men området är känsligt för översvämningar.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning