Storhetsvansinne eller framsynthet?

I åratal har Helsingfors stött och blött en idé om broar och spårförbindelse från Havshagen till Degerö. Bild: Knight Architects

Finns det en övre smärtgräns för kostnaderna för Kronbroarna? Och när ska Helsingfors syna elefanten i rummet: amatörmässig planering som spränger budget, gång på gång?

"Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs", lär rikskansler Axel Oxenstierna, Sveriges mäktige man under 1600-talets förra hälft, ha sagt till sin son.De omstridda Kronbroarna har få...