Storgräl i regeringen om familjeledigheterna

Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Centerns åsikt att en reform av familjeledigheten inte kan genomföras nu har skapat en ny konflikt i regeringen.

Den ansvariga ministern Annika Saarikko (C) tycker inte det går att genomföra en reform av familjeledigheten med de snäva villkor regeringen har ställt upp. Saarikko anser att reformen måste läggas på is tills vi har en ny regering. Samlingspartiet svarar med ett ramaskri och anklagar Centern för feghet och konservatism.

Det här är alltså ännu en allvarlig dragkamp och konflikt mellan de två ledande regeringspartierna Centern och Samlingspartiet.

Regeringen ställde upp så snäva villkor för reformen att Saarikkos tolkning inte överraskar. Det utesluter inte att Centern använder villkoren som ett svepskäl och gömmer sig bakom dem.

Trycket på att reformera familjeledigheterna växte sig allt större i fjol och slutligen hade så gott som alla partier och arbetsmarknadsorganisationer sina egna modeller för hur ledigheterna borde stöpas om. Under budgetförhandlingarna i höst beslöt regeringen om en reform.

Familjeledigheterna skulle stöpas om men de skulle inte få kosta mer än nu. Reformen skulle ha en sysselsättande effekt men hålla kvar rätten att vårda under treåriga barn hemma. Hemvårdsstödet är viktigt för Centern, och också Blå framtid. Med andra ord: man vill att mammor ska kunna stanna hemma tills barnet fyllt tre.

Innan reformen begrovs var det meningen att pappornas öronmärkta ledighet skulle förlängas och att hemvårdsstödet skulle minska ju närmare gränsen på 3 år barnet är.

Annika Saarikko förklarade i fredags att bristen på tilläggspengar skulle ha lett till en för radikal omläggning av familjeledigheten. En längre pappaledighet skulle ha förkortat perioden med inkomstrelaterad föräldrapeng under mammaledigheten och den nuvarande föräldraledigheten. Den kan i princip delas hur som helst mellan föräldrarna, men i praktiken utnyttjas den mest av mammorna. Papporna använder sig uttryckligen av den ledighet som är öronmärkt för dem. Därför är det ändamålsenligt att förlänga pappaledigheten när man vill att båda föräldrarna ska stanna hemma med små barn.

Men enligt Saarikko skulle förändringen ha blivit så stor att familjerna kanske inte skulle ha hängt med och slutresultatet skulle i så fall eventuellt ha varit att de små barnen inte hade fått en längre tid hemma med någondera föräldern.

Från Samlingspartiet påpekar man att familjerna skulle ha fått välja själv och att det totala antalet lediga dagar med inkomstrelaterad dagpeng skulle ha blivit fler.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) och Blå framtids partisekreterare Matti Torvinen kräver att regeringspartiernas ordförande, den så kallade trion, ska behandla frågan. Också Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo kräver att reformen hålls vid liv. Enligt Grahn-Laasonen hade finansministeriet reserverat pengar för att täcka kostnaderna för ett större behov av dagvård.

Annika Saarikko tror inte på den sysselsättande effekten. De mammor som i dag utnyttjar hela perioden med hemvårdsstöd är i praktiken kvinnor som inte har ett arbete att gå tillbaka till. I värsta fall skulle förändringen alltså enligt henne ha överfört lågutbildade och arbetslösa kvinnor till arbetslöshetsregistret. Man kan med fog fråga om det är en förbättring eller en försämring.

Men Samlingspartiet tillbakavisar också det argumentet och förvånar sig över att Centern inte ser den stora bilden och målet med bättre sysselsättning. Också arbetsmarknadsorganisationerna är besvikna och oppositionen rasar.

Krasst tänkt är det kanske inte en så stor förlust om den här regeringen ger upp försöken att reformera familjeledigheterna. Nästa regering kan förhoppningsvis göra en bättre reform och också satsa pengar att barn och jämställdhet. Finland ligger ändå efter de andra nordiska länderna på den här punkten. Det återstår att se hur mycket frågan skadar regeringen internt och externt.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03