Storebror känner dig allt bättre

”Kinesiska Alibabas framgång ger en försmak av hur det går när myndigheterna inte ens försöker värna om integritetsskyddet. Och hur det går när internetjättar obehindrat tillåts expandera på nya områden.”

Hälften av världens tio värdefullaste företag, mätt i marknadsvärde, existerade inte för drygt tjugo år sedan. Tre är amerikanska Amazon, Google och Facebook. Två av dessa klenoder är kinesiska Alibab...