Storbritannien funderar på följder av finskt Natointräde

Nato-övning. Brittiska Nato-trupper övade i Baltikum i novbember i fjol. Bild: EPA/VALDA KALNINA

Brittiska parlamentets försvarsutskott reflekterar över vad ett finskt och ett svenskt Natomedlemskap skulle innebära. I sin färska Rysslandsrapport analyserar britterna följderna av ett finskt och ett svenskt Natointräde och slår fast att en utvidgning av Nato inte får hota alliansen.

I rapporten Russia: Implications for UK defence and security (Ryssland: Konsekvenser för Förenade kungadömets försvar och säkerhet), som publicerades av brittiska parlamentets försvarsutskott i tisdags, beskrivs hur Sverige och Finland av Ryssland ses som delar av Rysslands yttre försvarsverk. Det här ter sig bekymmersamt för utomstående, oavsett hur de två länderna själva uppfattar saken.

Det brittiska försvarsutskottet har besökt Moskva där man träffade tidigare ryska Stockholmsambassadören Igor Neverov som numera innehar en chefsposition vid Rysslands Utrikesministerium. Enligt den brittiska rapporten ska Neverov ha sagt att Ryssland inte skulle motsätta sig om Finland eller Sverige beslutar gå med i Nato, men att saken skulle få negativa följder. Efter det här slår det brittiska försvarsutskottet fast följande i svärtad text:

Texten är tvetydlig och kan tolkas på olika sätt.

"Emellertid anser vi att vi bör vara medvetna om risken att undergräva trovärdigheten av garantin i artikel fem (Natos försvarsgaranti, red anm.) och således hela alliansen. Detta skulle ske genom att erbjuda stater Natomedlemskap vilka en potentiell motståndare inte skulle tro att vi skulle försvara med vapenmakt. Därför borde vi klargöra att Nato skulle agera enligt artikel fem rörande varje nytt medlemsland innan det tilläts ansluta sig till Nato."

Texten är tvetydlig och kan tolkas på olika sätt. Experter som HBL har talat med drar olika slutsatser av texten och Finlands ambassad i London är inkopplad i att dechiffrera formuleringen som dels kan ses som en deklaration om att Nato borde erbjuda blivande medlemsländer säkerhetsgarantier redan innan Natoaspiranternas medlemsansökan har godkänts. Det här skulle vara en stor förändring jämfört med i dag då Natos säkerhetsgarantier enbart gäller redan antagna medlemmar. Men texten kan också läsas som att Nato inte borde utvidgas och anta nya medlemmar om det skulle innebära ett hot mot alliansen.

Förtida säkerhetsgarantier för Finland och Sverige var en fråga som avhandlades i den Natoutredning som Finlands Utrikesministerium lät göra tidigare i våras. En tanke som kastades fram i utredningen för att skydda de blivande medlemsländerna från rysk aggression under ansökningsprocessen vore ett snabbförfarande. Här skulle avsikten vara att Natos försvarsåtaganden skulle förklaras gälla redan innan Finland och Sverige eventuellt i framtiden skulle bli fullvärdiga medlemmar.

Brittiska försvarsutskottet citerar också i sin rapport en expert som slår fast att Ryssland inte får vara den som bestämmer vilka länder som får bli Natomedlemmar.

Ett​ ​hem​ ​med​ ​historia,​ ​och​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​bevara​ ​det​ ​gamla

Många drömmer om ett hem med en lång historia och spännande anekdoter, men för Michaela Borup och Mathias Furuhjelm är det verklighet. 2.4.2020 - 00.00

Mer läsning