Stora utgifter kräver stora intäkter

Den stora utmaningen är att tillsätta de jobb som är ledigförklarade.

Finland hör precis som sina nordiska grannar till kategorin länder med en stor offentlig sektor. Orsaken är att den nordiska välfärdsmodellen går ut på att staten och kommunerna producerar ett s...