"Stora städer har specialuppgift i att skapa tillväxt"

För urbanisering. Orpo håller inte med statsminister Juha Sipiläs uttalanden emot urbaniseringen. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Där statsministern ogillar urbaniseringen ser Petteri Orpo att den gynnar tillväxten.

I april i fjol uttalade sig statsminister Juha Sipilä (C) sällsynt starkt mot den pågående urbaniseringen. På partistyrelsens möte sade han att han hellre skulle söka konkurrensfördelar i decentralisering än centralisering. Bland ekonomerna fanns klent om stöd för statsministerns tanke om att det lönar sig att hålla hela landet bebott uttryckligen för att främja den ekonomiska tillväxten.

Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo säger att han liksom ekonomerna anser att urbaniseringen stimulerar den ekonomiska tillväxten.

– Det föds mycket nytt i städerna då utbildningen, företagen, innovationerna och människornas ekonomiska aktivitet förenas. Stora städer, framför allt Helsingfors, har en specialuppgift då det gäller att skapa ekonomisk tillväxt, säger Orpo.

– Det har gjorts mycket i Finland för att hålla landsbygden livskraftig och lockande, men vad hjälper det att ge kon vatten, om hon inte vill dricka. I tiotals år har man försökt stoppa förvandlingen genom regionalpolitik, framförallt har Centern försökt det.

Trots Sipiläs ståndpunkt har urbaniseringen fortsatt och tilltagit under denna regeringsperiod. Byggandet har också stött Finlands bräckliga tillväxt.

– Jag tror att Centern innerst inne är ganska samma Centern som förut, men jag är väldigt nöjd över att det framför allt bland ministrarna finns liberalt folk, säger Orpo.

Orpo betonar också att den finländska landsbygden genom att betona sina egna styrkor kan behållas livskraftig. Förutom skogs- och gruvindustrin erbjuder matproduktionen och den ökande turismen arbetsplatser på landsbygden.

– Globala företag kan dessutom tack vare datanäten sköta sin verksamhet varifrån som helst. Det finns helt nya chanser att leva och klara sig på landsbygden nu än vad man tänkte sig för tio år sedan.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning