Stora skillnader på restriktioner i det nordiska kulturlivet: "Läget är mycket komplext"

Mattias Andersson har varit chef för Dramaten sedan våren 2020. Pandemin har varit vardag sedan han började på den ledande posten. Bild: Dramaten

Olika restriktioner för kulturinstitutioner råder i de nordiska länderna. I Sverige är restriktionerna de lättaste medan läget är svårare i Finland, Norge och Danmark.

Det råder omfattande skillnader i restriktionerna för kulturlivet i de nordiska länderna. När man i Finland har en total nedstängning till och med den 31 januari är läget ett helt annat i Sverige där...