Stora skillnader mellan hälsocentralerna då arbetsprocesser och personalsituation varierar

Verksamheten vid vårdcentralerna kan vara instabil och förvirrande, säger THL:s överläkare Anu Niemi. Foto: Ari Sundberg Bild: Ari Sundberg

Personalomsättningen och arbetsprocesserna leder till en situation där patientmottagningen kan se ut på många olika sätt, visar en ny undersökning.

Det finns stora skillnader i patientmottagningen på vårdcentralerna. Också inom en viss central kan det finnas variationer, visar en undersökning från Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Vid 45 procent av vårdscentralerna anammas en modell där en läkare och en vårdare utgör arbetspar. Vid 40 procent av centralerna finns system där i alla fall en del av kunderna har en egenläkare och vid 75 av vårdcentralerna har man utsett egenvårdare.

THL:s undersökning visar att skillnaderna inom och mellan vårdcentralerna till stor del påverkas av personalsituationen. Läkarbristen är en orsak till att många inte har en utsedd egenläkare. Den stora omsättningen på vårdare påverkar egenvårdarsituationen.

– Verksamheten kan vara instabil och förvirrande, speciellt på sådana vårdcentraler där personalomsättningen är stor. Å andra sidan kan oklara arbetsprocesser leda till att personalen byts ut. Människor blir frustrerade om de inte vet arbetsprocesserna, säger THL:s överläkare Anu Niemi i ett pressmeddelande.

THL har nyligen startat projektet Framtidens social- och vårdscentral vars uppgift är att standardisera arbetsprocesserna vid vårdcentralerna.

Enligt undersökningen är det fortfarande en rätt liten procent av vårdcentralbesöken som kan göras utanför tjänstetid. Endast 30 procent av centralerna erbjuder kvälls- och veckoslutstider.

Den elektroniska tidsbokningen har ännu inte slagit igenom inom social- och hälsovården. Trots att 40 procent av centralerna erbjuder någon form av tidsbokning via nätet är det bara två procent av besöken som bokas elektroniskt. Mängden har knappt stigit alls sedan 2015 när föregående undersökning gjordes.

En vårdscentral är en administrativ organisation inom primärvården. Flera hälsostationer kan höra till en vårdcentral.

Undersökningen bland vårdscentralerna utfördes för tredje gången. De tidigare undersökningarna gjordes 2013 och 2015.

Undersökningen skickades till 133 vårdcentraler på fastlandet i maj 2019. Undersökningens första del riktades till vårdcentralernas administrativa ledning, den andra delen till den operativa ledningen.

Svarsprocenten var 99,2 och svaren drygt 200 stycken.

En del av undersökningen kompletterades under analysskedet på hösten 2019.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning