Stora Enso ökade omsättningen för nionde kvartalet i rad

Stora Ensos Kaukopää-fabrik i Imatra. Bild: Lehtikuva/Mikko Stig

Skogsbolaget Stora Ensos omsättning ökade under första kvartalet med 2,2 procent till 2,6 miljarder euro. Januari–mars var det nionde kvartalet i följd med ökad omsättning.

Stora Ensos lönsamhet under första kvartalet sjönk något jämfört med motsvarande period i fjol. Rörelsemarginalen landade på 12,3 procent jämfört med 14,3 procent ett år tidigare, men den nya siffran är fortfarande god.

Det operativa rörelseresultatet minskade från 369 miljoner euro till 324 miljoner, vilket var i linje med bolagets prognos. Resultatet per aktie minskade från 0,35 euro till 0,29 euro.

Det sämre resultatet beror enligt bolaget på höjda kostnader, bland annat för underhåll. Vad gäller framtiden väntar sig Stora Enso en fortsatt ökad efterfrågan med undantag för papper i Europa. Men också kostnaderna ökar, och därför planerar Stora Enso vidta åtgärder inom ramen för sitt lönsamhetsprogram.

VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström konstaterar att året har börjat lovande och att bolagets program för att upprätthålla vinstnivån redan har gett resultat.

– Med tanke på den potentiella försvagningen av marknaden är vi övertygade om att aktiveringen av programmet ligger helt rätt i tiden.

Enligt Sundström tar företaget stora steg för att bidra till en förnybar framtid, bland annat genom en investering i svenska Hylte för tillverkning av cirkulära produkter i formpressad fiber.

– Det är produkter som är förnybara, återvinningsbara, biologiskt nedbrytbara och som inte innehåller någon plast, säger Sundström i rapporten.

Annons: Såhär insjuknar man på din hemort – ta reda på vilken folksjukdom som är hotet för dig

Man mår olika på olika håll i Finland. På kartan kan du se vad man insjuknar i på din hemort! Du kan också testa vilka dina största hälsorisker är. Våra specialister ger också tips för förebyggande av folksjukdomar. 4.2.2020 - 10.49

Mer läsning