Stora emotioner i litet format

Under konsertmästaren Annemarie Åströms föredömligt precisa ledning formades öppningen av Musik vid havet anno 2019 till en emotionellt stark upplevelse, skriver HBL:s recensent. Arkivfoto. Bild: Richard Nordgren

Fredagens öppningskonsert under Ingå gråstenskyrkas valv angav omedelbart den rätta tonen för Musik vid havet, skriver Mats Liljeroos.

Programplaneringen har genom åren varit sympatiskt småskaliga Musik vid havet-festivalens akilleshäl. Konserthelheterna har inte sällan förefallit konstnärligt ojämna och föga innovativa och enskilda...