Stora brister i skärgårdens gästhamnar

Ett lysande undantag utgör gästhamnen Bärö på Kumlinge.

Jag instämmer till 100 procent med Peter Öström (HBL Debatt 20.7). Något för Håll skärgården ren, Östersjöfonden och kommunerna att omedelbart åtgärda! Jag hade samma tråkiga erfarenheter av brist och skräpiga stationer den 4-11 juli på sträckan Hangö-Utö-Korpo-Norra Åland-Nystad-Raumo. Till och med Skärgårdscentrumet i Korposström har en föråldrad och vid besöket icke fungerande sugtömningsstation där man väntade på viktiga reservdelar.

Ett lysande undantag utgör gästhamnen Bärö på Kumlinge: Man har löst problemet på ett sätt värt ett miljöpris. Inga separata dyra stationer. Vid ankomsten till kajplatserna välkomnar personalen alla båtarna med en helt manuellt driven sugtömningsapparat på hjul.

Efter en medelst vakuum genomförd tömning av båtens tank rullas septikkärran för tömning till hamnens kloakbrunn. Investeringen i septikärran är endast en bråkdel av vad en flytande septikstation kostar. Skärgårdsstiftelserna och kommunerna borde skänka en sådan kärra till varje besökshamn med förbindelse till det kommunala kloaknätet.

Kai Luotonen, Hangö

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning