Stora berättelser i små artefakter

I Jonna Kinas videoverk Red Impasto Jar (2021) räcker en kruka och en motor som vrider på den för att berätta om historien. Bild: Stillbild ur Jonna Kinas video

En anspråkslös kruka står i centrum för Jonna Kinas tankeväckande utställning som bygger broar mellan nutidsmänniskan och historiens individer. Magin i att få insyn i känslornas och ångestens historia tycks aldrig avklinga, skriver Helen Korpak.

I en recension av det arkeologiska museet i Heraklion på Kreta skriver en användare av webbplatsen Tripadvisor att byggnaden med dess samlingar bestående av "små figuriner och krukor" är "fruktansvärd...