Stor vårdcentral planeras i västra Helsingfors – små hälsocentraler stryker med

Rondellen vid Vichtisvägen i Södra Haga byggs om helt. En stor vårdcentral planeras i området. Bild: Helsingfors stad-Tietoa Finland

Vårdcentralen kan stå klar i Södra Haga 2027.

Området mellan Södra Haga och Sockenbacka i Helsingfors står inför stora förändringar. Nya bostads- och kontorsbyggnader planeras vid den stora trafikrondellen vid Vichtisvägen. Spårjokern kommer att gå genom området och en ny spårvagnslinje ska korsa området i nord-sydlig riktning mot Munksnäs.

Staden söker nu deltagare till en workshop där stadsborna ska fundera över hur den vårdcentral som planeras i området ska se ut och fungera.

Enligt stadens information kan vårdcentralen stå klar 2027.

Den nya vårdcentralen kan närmast jämföras med Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande där många av stadens tjänster inom social- och hälsovården får plats.

I framtiden ska några stora vårdcentraler ersätta de nuvarande drygt 20 hälsocentralerna i Helsingfors. I västra Helsingfors är det hälsocentralerna i Munksnäs, Haga, Sockenbacka och Gamlas som kan läggas ned.

Följande stora vårdcentral öppnas i Kvarnbäcken, troligen hösten 2021. Hit flyttar tjänsterna från hälsocentralerna i Kvarnbäcken, Gårdsbacka och Stensböle. I praktiken kommer den nya centralen att fungera i de nuvarande men ombyggda lokalerna i Kvarnbäcken och Gårdsbacka.

I framtiden kan det finnas vårdcentraler för hälsa och välbefinnande i Haga, Kampen, Fiskehamnen, Malm, Kvarnbäcken och Nordsjö. Det betyder att en vårdcentral i snitt ansvarar för vården av drygt 100 000 stadsbor.

Workshopen för den planerade vårdcentralen i Haga arrangeras på Djurbergets seniorcenter (Stormyrvägen 28) den 4 april. 35 deltagare får plats. Intresseanmälningen sker på stadens webbplats . Det går också att kommentera planerna på kerrokantasi.fi (ärendet har inte publicerats på svenska).

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning