Stor oro inför framtiden för Esbostyrda beslut

Vi skall gå till ett välfärdsval i dessa coronatider. När det gäller val finns det inga restriktioner. Valstugor skall öppnas och alla får rösta oberoende om den röstberättigade vägrar bära mask eller är ovaccinerad. Då går allt för sig. Ett val som inte (enligt min mening) för något gott med sig. Obekräftade källor talar om att en halv miljard euro (om det räcker) skall skäras bort inom sjuk- och hälsovård. Hur i hela världen skall det då gå till?

Som medlem i Hangös grundtrygghetsnämnd ser jag tyvärr stora förändringar framför mig och det kommer att beröra alla små kommuner. Risken finns att hälsocentraler, laboratorium och vårdavdelningar kommer att stängas, äldreboenden som inte fyller dagens krav går samma väg. I en liten kommun är närservicen minst lika viktig som i en stor kommun. På grund av coronapandemin ser många kunniga inom hälsovården faran med att koncentrera all vård till stora enheter. Jag är av samma åsikt. Personalen i stora enheter insjuknar också i smittsamma sjukdomar och pandemier och det leder till sjukledighet bland personalen och då kan de mindre sjukhusen med sin personal vara en viktig räddare i nöden.

Med en koncentration av sjukvård blir kunnig sjukvårdspersonal tvingad till långa arbetsresor. Valdebatten har varit flat och ointressant och det förstår jag när uppmaningen har varit att kandidaterna inte skall tänka lokalt utan regionalt. Då faller bottnen ur hela kampanjen. I en liten kommun som Hangö är chansen att bli invald mycket liten och att inte få stå på barrikaderna för att rädda kommunens närservice är helt galet. Hur kommer tvåspråkigheten och demokratin i beslutsfattningen att garanteras när tvåspråkiga små kommuner inte har sin representant i detta så kallade välfärdsområde?

Jag känner en stor oro inför framtiden för dessa Esbostyrda beslut som fattas utan kunskap om många mindre kommuners annorlunda problem och bekymmer. Vi har redan nu tråkiga erfarenheter av upphandlingen av färdtjänster inom handikappservicen och den så kallade C 10-gruppen där ingenting blev som det utlovades.

Barbro Wikberg, Hangö

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning