Stor okunskap om samerna

Liisa Holmberg är den första kvinnan på posten som rektor för Sameområdets utbildningscentrum i Enare. Bild: Ulla Isotalo

I morgon, den 6 februari är det precis hundra år sedan det första samemötet i Trondheim. Sedan dess firas dagen som samernas nationaldag. Bakom initiativet stod en grupp samekvinnor med Elsa Laula i spetsen.

– Det finns förstås också en annan historia om varför just den dagen har valts. Det heter att just den dagen känner renkon den första sparken av renkalven i sin mage, säger Liisa Holmberg, rektor för Sameområdets utbildningscentrum i Enare.

Liisa Holmberg är same, född i Sevettijärvi. Men hon har bott och studerat i Rovaniemi, Vasa, Åbo och Helsingfors. Hon har också bott i Sverige. Liisa Holmberg utnämndes till rektor för nio år sedan och är den första kvinnan på posten.

– Samehistorien har varit mycket mansdominerad.

Det var den redan för drygt hundra år sedan när samekvinnan Elsa Laula, född 1877, beslöt sig för att skapa samarbete bland samerna på bred front.

Elsa Alula växte upp i Sverige. Familjen var fattig och efter att hennes far och bror hittats döda i en sjö ökade pressen på Elsas mor att driva bort änkan och de två flickorna från deras hem, något Elsas mor lyckades avstyra bara genom att vädja till den svenska kungen.

Elsa Laula aktiverade sig tidigt för att driva samernas sak. Många stödde samernas kamp och hon hade goda nätverk. Men det fördes också en hätsk kampanj mot henne, både för att hon var same och för att hon var kvinna. Det kulminerade i att hon beskylldes för bland annat högförräderi, och en häktningsorder utfärdades. Innan den hann verkställas flydde Elsa Laula till Norge. Där fortsatte hon sitt arbete.

I en kallelse till mötet i Trondheim den 6 februari 1917 vände sig Elsa Laula speciellt till samekvinnorna. Av de 150 samer som ställde upp var 40 kvinnor.

Elsa Laula gav ut en liten tryckt skrift 1904, Inför lif eller död? Sanningsord i de lapska förhållandena.

– Fyra saker var viktiga enligt Elsa: utbildning, språket, de traditionella näringarna och samarbete över gränserna. Detta gäller ännu i dag, säger Liisa Holmberg.

– Om vi dessutom kunde få ett gemensamt sameparlament så skulle vi ha ett starkt tak för våra lokala ting.

Finland har inte har ratificerat det protokoll, ILO-169, som tryggar ursprungsfolkens rätt att höras i frågor som angår deras traditionella näringar. Under den förra regeringsperioden kom man nära målet men på slutrakan sköt riksdagen alltsammans i sank.

ILO-169-protokollet har ratificerats av 22 länder, inklusive Norge och Danmark.

Internationella forskare kräver i en färsk rapport att Finland omedelbart förbättrar samernas rättigheter. Forskarna kritiserar också Högsta förvaltningsdomstolens beslut för att vara inkonsekventa när det gäller tvistefrågor om vem som ska räknas som same.

Kunskapen om samerna är blygsam utanför sameområdet. Intresset bland finländarna för andra kulturer och deras kulturella koder sträcker sig inte till samerna i norr.

Hur många vet att kvinnor inte ska bära fyra vindarnas mössa eller andra accessoarer avsedda för män? Eller att själva dräkten, klänningen eller rocken, bara får bäras av den som är same (mössor, skor, bälten, sjalar och smycken får vem som helst bära). Eller att när en same vänder sin klänning eller rock avigt så protesterar hen?

En väg till större förståelse kunde vara att man öppnade för möjligheten att välja ett samiskt språk som frivilligt ämne redan i skolan, tror Liisa Holmberg.

– Det finns ett färdigt förslag till hur man kunde införa en undervisning i samiska två timmar i läroplanen. Undervisningen skulle ske virtuellt och det handlar inte om stora summor, ungefär 250 000 euro per år.

Hon hoppas att förslaget som ligger på undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonens (Saml) bord ska kunna godkännas redan i vår. Då skulle undervisningen inledas redan hösten 2017.

Läs rapporten här.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning