Stor ökning av kartong- och plastavfall under coronavåren – men vi sorterar bättre än förr

Helsingforsregionens miljötjänster följer med det månatliga avfallet från hushåll, skolor och daghem. Bild: Most photos

Kartong- och plastfallet från hemmen ökade under coronavåren i huvudstadsregionen, meddelar Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Glas- och småmetallsavfallet har också ökat, medan blandavfallet har minskat.

Coronavåren gjorde att folk spenderade mycket mer tid hemma än normalt vilket har bidragit till den ökade mängden av kartong- och plastavfall från hushållen. – Hämtmat och beställningar från nätbutike...