Stor ojämlikhet i tillgången på konstundervisning för barn i Svenskfinland

Den grundläggande konstundervisningen i Vasa erbjuder bland annat undervisning på svenska i hantverk. Bild: Jonas Udd/Vasa stad

Utbudet och avgiften för grundläggande konstundervisning på svenska varierar kraftigt mellan olika svensk- och tvåspråkiga kommuner. Generellt har barn i större städer ett mer mångsidigt utbud.

De regionala skillnaderna är stora inom den grundläggande konstundervisningen, inte minst då det handlar om undervisning på svenska. Det visar en färsk utredning som Svenska kulturfonden beställt.– I...