Stor iver inför skolstart trots coronan – "Vi använder munskydd om den rekommendationen kommer"

Kristiina Hellstrand är rektor för Språkbadsskolan i Jakobstad som har cirka 420 elever och är stadens största skola. Bild: Jeanette Östman-SPT

Drygt tio år av väntan och tillfälliga lösningar tar slut när Språkbadsskolans nya byggnad i Jakobstad invigs. Rektor Kristiina Hellstrand tar en eventuell rekommendation om munskydd i skolan med ro.

Allt innehåll i de uppskattningsvis 600 flyttlådorna i den nya byggnaden har inte hittat sin plats och hos personalen råder en lätt förvirring, men i övrigt är man i Språkbadsskolan i Jakobstad redo för läsåret som inleds på torsdag.

Budgeten för nya Språkbadsskolan i Jakobstad var drygt 15 miljoner euro. Bild: Jeanette Östman-SPT

– Det är alltid spännande att flytta in i en ny skolbyggnad. I höst är situationen dessutom speciell på grund av coronaviruset. Jag tycker att vi klarade av våren bra och lärde oss massor som vi nu har nytta av, säger rektor Kristiina Hellstrand.

Budgeten för den nya skolbyggnaden var 15 miljoner euro.

För tillfället har skolan cirka 420 elever och inhyser klasserna 1–5 samt förskola. Inomhus är atmosfären både lekfull och dämpad: naturnära färger harmoniserar med varandra, möblerna erbjuder stor variation och ljuddämpande material finns i väggar, golv och lampor.

Att betona god hand- och hosthygien inför höstterminen gäller oavsett coronaviruset. – Vi hade klart färre fall av influensa under våren, säger rektor Kristiina Hellstrand. Bild: Jeanette Östman-SPT

Inget rum är det andra likt. Men så är skolan, enligt Hellstrand, inte heller byggd för massorna.

– Skolan följer den nya läroplanen. Den är modern och har flexibla rumslösningar som gör att vi bättre kan beakta enskilda elevers inlärningsbehov. Vi undervisar eleverna för framtiden, säger Hellstrand.

Öppna för rekommendation om munskydd

Här finns varken klassrum eller skolbänkar. Rummen kan delas upp med flyttbara mellanväggar och elevgrupperna har så kallade hembon varifrån dagens undervisning börjar. Tanken är att hela byggnaden inklusive gården ska användas för undervisning.

Hellstrand upplever inte att en halvöppen planlösning är något problem när elevgrupper ska hållas åtskilda på grund av coronan.

Skogen, stranden, staden och dess industriella historia är element som återspeglas i den nya skolan, bland annat i val av material för fasaden och interiören samt miljön och lekredskapen på gården. Bild: Jeanette Östman-SPT

– Tvärtom. Vi har mer utrymme per elev här än i vår senaste tillfälliga skolbyggnad. Eleverna kommer in via fyra olika ingångar och kan, om de vill, hålla sig till sitt hembo.

Enligt Hellstrand är skolan beredd på att både personal och elever börjar använda munskydd om myndigheterna ger en sådan rekommendation.

– Vi börjar använda munskydd i skolan eller skolbussen om den rekommendationen kommer, och lär då barnen att de inte är en leksak utan används för att skydda oss själva och andra. Bland lärarna har vi redan en överenskommelse om att den som känner sig aningen förkyld och vet att det inte handlar om coronasmitta kan använda munskydd för att skydda andra.

Gården med bland annat musikleksaker, odlingslådor och bärbuskar är också en del av inlärningsmiljön. Bild: Jeanette Östman-SPT

Hellstrand och lärarna Sanna Slotte och Anna-Lena Häggman sticker ändå inte under stol med att munskydd skulle försvåra undervisningen.

– Lärare pratar mycket och mimiken är viktig. Men vi följer myndigheternas anvisningar, säger Häggman.

Skolan kommer att uppmana familjer som besökt länder som man avråds från att besöka att vara i hemmakarantän.

Den rostande skolfasaden av cortenstålsplattor med motiv av djur och natur har väckt en del förundran, också kritik. – En skola med ett modernt innehåll ska ha en modern fasad. Om ett par år är fasaden så att säga färdig och kräver då inget underhåll, säger Kristiina Hellstrand. Bild: Jeanette Östman-SPT

– Då får eleven uppgifter och läxor på samma sätt som om hen var frånvarande på grund av en resa, säger Hellstrand.

Lugna inför eventuell andra coronavåg

Både rektor och lärare uppger att de känner ett lugn inför hösten, en eventuell andra coronavåg och en ny runda med undervisning på distans: de har tagit sig igenom det en gång och vet att de klarar av det.

– Jag kommer att hålla uppe mina och elevernas tekniska kunskaper så att tröskeln blir låg om vi måste övergå till distansundervisning igen. Samtidigt är det positivt att kommuner och regioner nu själva får fatta beslut om eventuell undervisning på distans, säger Slotte.

Elever och personal ska ta av sig skorna när de kommer in i den nya skolbyggnaden i Jakobstad. Bild: Jeanette Östman-SPT

Samtliga betonar att det viktigaste inför hösten är att elever, personal och föräldrar får en känsla av trygghet, dels i den nya skolbyggnaden, dels med tanke på coronasituationen.

– Vi vill ge eleverna en så normal skolstart som möjligt, säger Hellstrand som inledde sin bana som lärare inom språkbadet i Jakobstad för trettio år sedan.

Att hon en dag skulle stå där som rektor i en splitterny skola fanns inte på kartan.

Lärarna Sanna Slotte och Anna-Lena Häggman känner ett lugn inför hösten, en eventuell andra coronavåg och en ny runda med undervisning på distans: de har tagit sig igenom det en gång och vet att de klarar av det. Bild: Jeanette Östman-SPT

– Vi, lärarna och föräldrarna, hade tre önskemål då för drygt tio år sedan: att få verka i ändamålsenliga utrymmen med frisk inomhusluft och modern teknik. Vi fick allt det och mycket mer – en trivsam och hemtrevlig skola. En lärare drömde om en keramikugn för att kunna dreja tillsammans med eleverna. Också det har vi nu.

1992 startade språkbadet i Jakobstad. 2003 grundades Språkbadsskolan-Kielikylpykoulu. 2006 samlades all verksamhet under samma tak.

Skolan fungerar som en tvåspråkig enhet som erbjuder pedagogik och grundläggande undervisning från förskola till och med årskurs 5.

Målet är att eleven lär sig funktionell finska alternativt svenska, beroende på elevens hemspråk. Svenskspråkiga språkbadar på finska och finskspråkiga på svenska.

I åtta år har skolan verkat i tillfälliga utrymmen. Dålig inomhusluft har varit ett återkommande problem.

I höst invigs en ny skolbyggnad på cirka 5 000 kvadratmeter. Budgeten var 15 miljoner euro.

Skolan har cirka 420 elever indelade i 18 grupper: 12 grupper för språkbad på finska och 6 grupper för språkbad på svenska.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning