Stor geopolitisk skillnad

Sverige har inte en nära 1 300 kilometer lång landgräns till Ryssland.

Seminarier kan vara trevliga tillställningar, om deltagarna är kunniga och trakteringen förstklassig. Det gäller också president Niinistös så kallade Gullrandasamtal, där jag en gång haft privilegiet att vara med, som katt bland hermelinerna.

Substans krävs inte när det gäller innehållet när man diskuterat evighetsfrågan Sverige-Finland, och igen betonat stark samsyn när det gäller utrikespolitik och Natospöket. Man kan upprepa tidigare omtuggat.

Att döma av medierapporteringen skall Sverige återigen ha meddelat att detta med Nato inte är aktuellt för tillfället, medan det finns konsensus i Finland om den så kallade optionen, med en halvöppen dörr.

Sverige tänker inte sända sin armé hit om det blir kris. Den som kan sin svenska historia vet att denna doktrin gäller sedan tvåhundra år.

Härtill kan sägas att den regering som har makten i Sverige lever på ett osäkert mandat med stöd från Vänsterpartiet. Om den nuvarande oppositionen kommer till makten (men det är långt dit) kan synen på Nato förändras.

I den lustfyllda stämningen av långtgående enighet länderna emellan vore det trots allt värt att notera följande:

Sverige erkänner Palestina som självständig stat, Finland gör det icke.

Finland skär i biståndsanslagen, Sverige gör det icke.

Sverige har haft en radikalt annan inställning till flykt och invandring än Finland, vilken lett till en stor tillströmning av ungt folk till landet, många i fertil ålder, vilket avspeglar sig i födelsetalen.

Sverige söker en plats i FN:s säkerhetsråd, något som Finland med pukor och trumpeter och stora pengar härom året försökte, men förgäves.

Sverige är en betydande, ständigt dubbelmoraliserande vapenexportör. Finland exporterar bara i försumligt liten skala.

Dessa iakttagelser om vad som inte tycks ha berörts under Gullrandaseminariet betonar en sak, som sällan nämns, de geopolitiska skillnaderna mellan länderna. Sverige har inte en nära 1 300 kilometer lång landgräns till Ryssland.

Sverige avskaffade värnplikten såsom obehövlig, Finland inte.

Jörn Donner Helsingfors

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33