Stor förändring när Degerös motorled blir boulevard

Boulevarden får två rader med träd. En rad separerar spårskenorna från bilarnas körfält. Den andra trädraden separerar körfältet från cykel- och gångvägen. Bild: Helsingfors stad/ Ramboll Finland/Ergobrass

Degeröborna får vänja sig vid stora byggarbeten längs med huvudleden i början av nästa år.

Helsingfors första stadsboulevard börjar byggas på Degerö nästa år. Det är ett 600 meter långt avsnitt av Degerövägen som görs om till en parklik gata. Stadens andel av bygget är 10 miljoner euro.Rävs...