Stor efterfrågan på krediter – allt fler tar bostadslån

Bankerna räknar med ökad efterfrågan på bolån.Bild: Mostphotos

Efterfrågan på krediter bland finska hushåll är nu större än i fjol, enligt Finans Finlands färska bankbarometer. Bankdirektörer förutspår att efterfrågan fortsätter i samma bana under nästa kvartal. I synnerhet efterfrågan på bostadslån beräknas stiga.

Finländska bankdirektörer uppger också att intresset för att placera pengar har ökat, i synnerhet i aktier och fastigheter. Finländarna är också i högre grad beredda att ta lån, i synnerhet när det gäller fastigheter.

– Under de senaste åren har finländarna varit speciellt intresserade av bostadsinvesteringar. Under perioder då ränteintäkterna är obetydliga har bostäder blivit ett intressant investeringsalternativ. Risken är i allmänhet lägre än för aktier men större än vid ränteplaceringar, skriver Finans Finlands analytiker Elina Salminen i ett pressmeddelande.

Samma trend gäller även företag som gärna lånar för att kunna investera. Saldot för företagens kreditefterfrågan är högre än någonsin tidigare, och ingen av dem som deltog i undersökningen tror att efterfrågan kommer att minska.

Varje kvartal frågar Finans Finland bankdirektörer om deras uppfattningar och prognoser gällande krediter och olika investeringsformer. Den senaste undersökningen gjordes i månadsskiftet november-december.

Finans Finland FA är en branschorganisation för företag inom den finansiella sektorn. FA företräder banker, försäkringsbolag, finansbolag, värdepappersförmedlare, fondbolag och finansarbetsgivare som bedriver verksamhet i Finland. Organisationen har omkring 180 medlemsföretag med sammanlagt omkring 26 000 anställda.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00