Stor efterfrågan på krediter – allt fler tar bostadslån

Bankerna räknar med ökad efterfrågan på bolån. Bild: Mostphotos

Efterfrågan på krediter bland finska hushåll är nu större än i fjol, enligt Finans Finlands färska bankbarometer. Bankdirektörer förutspår att efterfrågan fortsätter i samma bana under nästa kvartal. I synnerhet efterfrågan på bostadslån beräknas stiga.

Finländska bankdirektörer uppger också att intresset för att placera pengar har ökat, i synnerhet i aktier och fastigheter. Finländarna är också i högre grad beredda att ta lån, i synnerhet när det gäller fastigheter.

– Under de senaste åren har finländarna varit speciellt intresserade av bostadsinvesteringar. Under perioder då ränteintäkterna är obetydliga har bostäder blivit ett intressant investeringsalternativ. Risken är i allmänhet lägre än för aktier men större än vid ränteplaceringar, skriver Finans Finlands analytiker Elina Salminen i ett pressmeddelande.

Samma trend gäller även företag som gärna lånar för att kunna investera. Saldot för företagens kreditefterfrågan är högre än någonsin tidigare, och ingen av dem som deltog i undersökningen tror att efterfrågan kommer att minska.

Varje kvartal frågar Finans Finland bankdirektörer om deras uppfattningar och prognoser gällande krediter och olika investeringsformer. Den senaste undersökningen gjordes i månadsskiftet november-december.

Finans Finland FA är en branschorganisation för företag inom den finansiella sektorn. FA företräder banker, försäkringsbolag, finansbolag, värdepappersförmedlare, fondbolag och finansarbetsgivare som bedriver verksamhet i Finland. Organisationen har omkring 180 medlemsföretag med sammanlagt omkring 26 000 anställda.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03