Stor donation bidrar till ny svenskspråkig professur i ekonomi

Helsingfors universitets huvudbyggnad. Bild: Leif Weckström/HBL-arkiv

Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse donerar 200 000 euro till Helsingfors universitet för att bidra till en svenskspråkig professur i ekonomi vid Svenska social- och kommunalhögskolan och Helsinki Graduate School of Economics.

Den nya professuren placeras vid Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc & kom) vid Helsingfors universitet. Halva arbetsinsatsen riktas till Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE), som är Helsingfors universitets, Aalto-universitetets och Hankens gemensamma ekonomivetenskapliga undervisnings- och forskningsenhet, skriver Helsingfors universitet på sin webbplats.

– EGE:s stiftelse eftersträvar i all sin verksamhet att stödja vetenskaplig forskning som gynnar hela det finländska samhället. Med denna donation skapas en professur som genom sin svenskspråkiga undervisning och nordiska nätverk förstärker det nationalekonomiska kunnandet på svenska i Finland, säger Henrik Meinander, ordförande för Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse, i pressmeddelandet.

En viktig orsak till att donationen riktas till Soc & kom är enligt Meinander att universitetet under de senaste åren systematiskt arbetat för att stärka sin svenskspråkiga verksamhet och sina nordiska kontakter.

– En allt större del av vår ekonomi är genom investeringar och ägarförhållanden samnordisk. För att utforska och undervisa om detta behövs experter som kan kommunicera om detta på svenska, säger Meinander.

Donationen gläder Soc & koms rektor Johan Bärlund.

– Undervisningen i ekonomi ska vara öppen inte bara för alla studenter vid Soc & kom utan också för andra studenter vid fakulteterna vid centrumcampus. Även studenter inom de samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningsområdena har behov av att få en inblick i de ekonomiska vetenskaperna, säger Bärlund.

I och med Ella och Georg Ehrnrooths stiftelses donation på 200 000 euro har nu sammanlagt 1,2 miljoner euro samlats in för professuren.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning