Stor del av skörden förstörd i Svenskfinland

I Nyland kan spannmålsskörden, om prognosen håller, bli cirka hälften så stor som en normal skörd. I Österbotten ser läget lite bättre ut. Bild: Johannes Tervo

Köp inhemskt i torkans tider, uppmanar Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) konsumenterna. Även om torkan förstör stora delar av spannmålsskörden i Svenskfinland är det ändå för tidigt att säga att det blir ett totalt katastrofår.

Enligt Jonas Laxåback, verksamhetsledare vid SLC, är en stor del av spannmålsskörden förstörd i Svenskfinland på grund av vår- och sommartorkan. Han säger att det finns ingredienser för en kommande kris.

I Nyland kan spannmålsskörden, om prognosen håller, bli cirka hälften så stor som en normal skörd. Situationen i östra Nyland ser lite bättre ut än i väst. I Österbotten är spannmålssituationen bättre än i övriga Svenskfinland, i och med att skörden där uppskattas bli cirka 70 procent av en normal skörd.

Spannmålsbranschens samarbetsgrupp, en landsomfattande organisation där SLC är medlem, uppskattade i slutet av juni att spannmålsskörden i hela landet blir betydligt mindre än 3 miljarder kilogram i år. I fjol, även det ett exceptionellt år, var spannmålsskörden cirka 3,3 miljarder kilogram, medan Laxåback uppskattar att en normal skörd är 3,6–3,7 miljarder kilogram.

Man kan ändå inte säga något med säkerhet om skördens storlek innan skördetiden är över, konstaterar Laxåback. Han bedömer att det fortfarande är för tidigt att säga att det blir ett katastrofår.

Sverige och den svenska skörden har drabbats hårt av torkan, och i medierna skrivs det om risken att djur nödslaktas om inte fodret räcker till. Laxåback säger att läget i Finland inte är lika akut som i Sverige, men att det kan bli det. Laxåback har inte hört om fall av nödslakt i Finland.

– Om vädret fortsätter så här kan vi vara i ett lika akut läge.

Bönder som producerar spannmål, grönsaker eller håller djur lider alla av skördesituationen. Laxåback konstaterar att mängden inhemska grönsaker kommer att bli mindre medan kvaliteten lider av torkan. Vissa jordbrukare som behöver foder har tvingats samla in gräs från till exempel grannar.

Skördesituationen kan leda till att producentpriser på spannmål, mjölk, kött och grönsaker höjs. Situationen kan även komma att synas i konsumentpriset.

– Från SLC:s sida uppmanar vi konsumenterna att köpa inhemskt, speciellt nu. Konsumenterna har som uppgift att trygga att vi har en produktion i Finland. Det viktigaste är att man inser att några cent till i producentpriset inte är mycket, säger han.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning