Stor del av Helsingfors utan metro i veckoslutet

På lördag och söndag kör metron inte längre österut än Drumsö. Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Veckoslutet innebär förändringar i kollektivtrafiken. Största delen av Helsingfors är utan metro.

På lördag och söndag ligger metrotrafiken nere från Drumsö österut. I stället kör buss 99B sträckan Drumsö (M)–Järnvägstorget–Hertonäs (M). Buss 99M kör sträckan Järnvägstorget–Östra centrum (M)–Mellungsbacka (M) och buss 99V kör sträckan Drumsö (M)–Järnvägstorget–Östra centrum (M)–Nordsjö (M).

Den ersättande trafiken startar klockan 5 på lördag och klockan 6 på söndag, och kör först var tionde minut, senare under dagen var femte minut, och på kvällen åter var tionde minut. De sista turerna avgår kl. 23.30.

Undantagstrafiken beror på installation av metrons nya ställverk.

Veckoslutet medför också flera ändringar i buss- och spårvagnstrafiken. Utförligare information finns på HRT:s webbplats.

Redan på fredagskvällen ligger metrotrafiken nere längst österut på linjen. Efter klockan 18 på fredag kör metron från Östra centrum inte vidare till Mellungsbacka och Nordsjö.

Trafiken ersätts av busslinjen 99MX på sträckan Östra centrum (M)–Mellungsbacka (M), samt 99VX på sträckan Östra centrum (M)–Nordsjö (M). Ersättningsbussarna börjar köra cirka 17.30. Bussarna kör var femte minut fram till 20.30 och därefter var tionde minut fram till strax före midnatt.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02