Stor daghemsrockad stänger och öppnar nya daghem

Trivs. Anna Bruuns son Joel började på daghemmet Barnabo i Kvarnbäcken efter årsskiftet. I augusti kan det vara dags för flytt igen. Bild: Evy Nickström

Daghemsnätet i norra och östra Helsingfors ritas om, och det i brådskande ordning. I Kvarnbäcken och Gårdsbacka föreslås invånarna bli av med sina svenska närdagis, till förmån för ett större daghem i Tranbacka. Beslutet är förhastat och den nya placeringen fungerar inte, anser föräldrarna.

I slutet av februari informerades föräldrar och personal i norra och östra Helsingfors om förändringar i daghemsnätet. I morgon ska utbildningsnämndens svenska sektion fatta beslut om rockaden.

Enligt utbildningsverkets förslag flyttar daghemmet Barnabo från Kvarnbäcken till Astervägen 7 i Bocksbacka och daghemmet Lekstugan flyttar från Gårdsbacka till Tranbacka. I praktiken betyder det att närmaste daghem för familjerna i Kvarnbäcken och Gårdsbacka blir Lekstugan vid Takåsgränden 3, som ska få ungefär dubbelt så många platser som tidigare för att rymma alla svenska barn.

Funkar inte, anser föräldrar vid daghemmet Barnabo i en skrivelse till politikerna i utbildningsnämndens svenska sektion. Det geografiska läget som nu föreslås kommer inte att attrahera familjerna, kommunikationerna är dåliga och många kommer att söka sig till Blomängen i stället, skriver föräldrarna.

Anna Bruuns treåriga son Joel har börjat på Barnabo i Kvarnbäcken för bara två månader sedan. Till hösten måste han byta igen, om utbildningsverkets förslag blir verklighet.

– Det blir större grupper och längre väg. Barnabo är ett litet och tryggt dagis som funnits här i de traditionella svenska kvarteren i Kvarnbäcken länge. Detsamma gäller Lekstugan i Gårdsbacka. Här bor många svenska familjer som kanske har flyttat hit just med tanke på att här finns ett svenskt dagis, säger Bruun.

Nu bor familjen på promenadavstånd från dagis, men är det Tranbacka som gäller i augusti blir bil den enda möjligheten.

– Läget i Tranbacka är dåligt, det finns inga direkta busslinjer vare sig från Kvarnbäcken eller Gårdsbacka, ingen metrostation ligger i närheten och det är inte många som jobbar i trakten heller. De familjer som inte har bil säger att de inte vet hur de ska kunna föra barnen till dagis, säger Bruun.

Planen är att det nya arrangemanget ska träda i kraft redan från början av augusti.

– Det är otroligt kort varsel. Det finns inte så mycket tid att reagera och inrätta livet enligt de nya premisserna.

Pussel med många bitar

Chefen för den svenska dagvården i Helsingfors Nina Fabricius medger att förändringen kan kännas snabb, men säger att utbildningsverket informerat så fort de nya lokalerna bekräftats.

– Det har redan länge stått klart att Lekstugans nuvarande lokaler inte håller måttet, och att de behöver renoveras. Lokalcentralen har sökt nya lokaler, men allt handlar om ett pussel där många bitar ska falla på plats. Vi måste vänta på den finska sidans beslutsgång också, då det nu finns ett finskt dagis i lokalerna. Så fort vi fick veta om möjligheten och hade kollat upp de nya utrymmena har vi gått ut och informerat föräldrarna, säger Fabricius.

Enligt henne är förbindelserna med kollektivtrafiken inte så dåliga som föräldrarna säger.

– Vi är skyldiga att erbjuda alla dagisplats, men det är ju alltid närmare för en del än för andra. Alla barn i de här daghemmen bor inte heller nu i närområdet, det finns stadsdelar som helt saknar svenskt daghem. Det svenska nätet är inte lika heltäckande som det finska, men vi måste försöka ordna saken så att vi betjänar så många som möjligt så bra som möjligt, säger Fabricius.

Trettio nya platser

I östra området förblir antalet daghemsplatser trots omställningen i stort sett detsamma som tidigare, men i norra området planeras ungefär trettio nya platser. Två av tre gruppfamiljedaghem, Sländan och Grannstugan, stänger och i stället flyttar daghemmet Barnabo över distriktsgränsen till Bocksbacka. Här ska finnas 47 platser, mot Grannstugans och Sländans 8 platser var.

Enligt Fabricius handlar det inte om att göra sig av med alla små enheter, hela paletten med familjedagvård, gruppfamiljedaghem och daghem finns fortfarande kvar i norra området, men:

– Små enheter är väldigt sårbara. Då det finns bara två anställda blir det svårt med öppettider och frånvaror. Då det fungerar som bäst är det alldeles bra, men då det inte fungerar kan det bli riktigt svårt.

Varifrån ska barnen till de 30 nya platserna i norra området komma?

– Många av de barn som börjar förskolan i Staffansby har gått i finskt dagis då de inte fått plats på ett svensk dagis nära hemmet. Det här är också ett inflyttningsområde, och det finns många som vill ha svensk service. Det har ännu aldrig hänt att vi öppnat ett nytt daghem och inte lyckats fylla platserna, säger Fabricius.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning