Stor brist på väljare till vänster

Bild: HBL

Debatten om vänsterns kräftgång fokuserar mycket på partierna och rätt lite på väljarna. Ser man på väljarna märker man att de har vandrat högerut.