Stor brist på hjärtdonatorer

En ny chans. Sari Högström, verksamhetsledare för Njur- och leverförbundet tillsammans med Seppo Lösönen som fått ett nytt hjärta och Petri Inomaa som fått en ny njure. "Skaffa organdonationskort!", lyder trions budskap. Bild: Karl Vilhjálmsson

Antalet organtransplantationer växer år för år och donatorer behövs. Kampanjen Säg ja till organdonation vill öka kännedomen om organdonationskortet.

Sammanlagt väntar över 400 personer i Finland på att få ett nytt organ. Största delen – över 300 personer – väntar på en ny njure. I Finland transplanterar man också bland annat hjärta, lungor, lever och bukspottkörtel. Petri Inomaa, kommunikationschef på njur- och leverförbundet, har själv fått en ny njure några år sedan.

– Nya organ behövs hela tiden. Personer som behöver nya njurar kan ofta vänta längre tider tack vare dialys. Själv fick jag dialys i fyra år. Men till exempel med en lever kan en eller två dagar göra en skillnad mellan liv och död.

Dialys är en teknik som används av personer som har kraftigt nedsatt njurfunktion för att rena blodet på de slaggprodukter som njurarna i vanliga fall skulle ta hand om.

Under det gånga halvåret har man utfört 138 njurtransplantationer i Finland. Motsvarande siffra för en lever är 28 och för lungor respektive hjärta är siffran 10. Kombinerade njur- och bukspottskörteltransplantationer har man utfört 11 stycken – sammanlagt blir det 197 transplantationer.

I Finland väntar över 400 patienter på en organtransplantation och det råder fortsatt brist på organ. En del av de väntade avlider innan de hinner få ett lämpligt organ.

En organdonator kan rädda livet på till och med sex människor.

Enligt lagen är varje medborgare en möjlig donator om en person inte uttryckligen motsatt sig det. De anhöriga tillfrågas om donatorns vilja.

I Finland görs det njur-, lever-, hjärt-, lung-, bukspottkörtel- och tarmstransplantationer. Mest görs det njurtransplantationer.

Organdonationskortet kan beställas gratis på adressen www.elinluovutuskortti.fi.

Till smarttelefoner kan man ladda en organdonationsapp.

Bristen på organ begränsar antalet transplantationer som kan utföras. Hjärtan lider man störst nöd på – endast var femte organdonator är lämplig för hjärttransplantation. I de andra nordiska länderna är siffran högre.

– Vi har tills vidare inte kommit på någon enskild orsak till detta men vi försöker utreda saken. De hjärndöda donatorernas medelålder har stigit de senaste åren, också vad beträffar hjärtdonatorer. Men personer mellan 60 och 65 år lämpar sig sällan som hjärtdonatorer, även om de skulle vara utmärkta njur-, lever- eller lungdonatorer, säger professor Karl Lemström vid Helsingfors universitetssjukhus.

"Skaffa donationskort!"

Seppo Lösönen har länge varit aktiv inom Finlands hjärt- och lungtransplantationsförbund. Själv fick han ett nytt hjärta 1992.

– I förra veckan firade jag min 24-årsdag – det vill säga 24-årsdagen från att jag fick ett nytt hjärta, säger Lösönen med ett skratt.

Som 18-åring märkte Lösönen att något var på tok. Han idrottade mycket men något verkade vara snett eftersom han tröttnade snabbt hur han än försökte röra på sig. Han diagnostiserades med hjärtsvikt men det tog lång tid innan situationen blev så dålig att en transplantation måste göras.

– Efter transplantationen förbättrades min livskvalitet enormt mycket. Jag hade unga barn då och det har varit en glädje att få vara med och se dem växa upp. Nu har jag till och med barnbarn.

EM-tävlingar för personer som genomgått en transplantation pågår i Vanda. Silja Vanhatalo stannade vid publikevenemanget i Dickursby för att prova på padeltennis. Bild: Karl Vilhjálmsson

Både Lösönen och Inomaa har samma budskap som de med kampanjen vill nå ut till folk med: Nu ska alla skaffa sig organdonationskort!

Enlig finsk lagstiftning är alla medborgare organdonatorer om de inte under sin livstids uttryckligen motsatt sig det. Organdonationskortet är framför allt ett hjälpmedel för att underlätta processen. Kortet är i kreditkortsstorlek och är lätt att bära med sig till exempel i plånboken.

– Det viktigaste är att berätta för sina anhöriga om sitt beslut. Ett bra sätt är att ladda ned organdonationsappen på sin telefon. Med den kan man snabbt och behändigt informera sina anhöriga om beslutet till exempel med ett textmeddelande, säger Inomaa.

Före en donation frågar man de anhöriga om donatorns villighet till att donera sina organ och vävnader men de kan inte förbjuda en donation. Organdonationskortet och appen är de säkraste sätten att få sin vilja förverkligad, säger Inomaa.

Program hela veckan

I Finland ordnas den här veckan Europamästerskapstävlingarna för personer som genomgått en transplantation. Till grenarna hör allt från friidrott till bollspel. Seppo Lösönen har själv sex stycken mästerskap i volleyboll. I tävlingarna deltar idrottare från 24 olika länder.

Vid sidan om tävlingarna ordnas även en rad evenemang som kallas Sporttitori (sporttorget). På dem för transplantationsföreningarna sina kampanjer, och publiken lockas med olika aktiviteter och artister. Budskapet är att motionens betydelse för hälsan inte kan överskattas, men att riktigt viktigt är motionen för transplantationspatienter.

Sporttorget pågår på olika håll i huvudstadsregionen under hela veckan. Huvudevenemanget går av stapeln på Medborgartorget i Helsingfors centrum i dag klockan 15.00.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning