Stor belastning inom hemvården

Bild: HBL

Samtidigt som antalet klienter inom hemvården har ökat har personalen minskat, visar en undersökning vid THL. Enligt en annan undersökning som THL publicerade i början av sommaren upplever drygt hälften av hemvårdarna ofta att de inte hinner göra sitt jobb ordentligt.

Under den vecka som forskarna vid Institutet för hälsa och välfärd, THL, undersökt hade hemvården i snitt 3 000 klienter fler per dag än två år tidigare. Antalet hemvårdare hade däremot sjunkit med 400 under samma tid. Undersökningen publicerades i våras och täcker merparten av hemvården i Finland.

Enligt en nationell strategi ska äldre vårdas hemma så länge som möjligt, och under de senaste två åren har dygnetruntvården skurits ned med 2 800 platser. Resurserna har ändå inte överförts till hemvården.

– Man hemförlovar patienter fortare från sjukhusen, akuta situationer sköts allt oftare i hemmet och rehabiliteringen förflyttas också till hemvården. De här uppgifterna kräver resurser, konstaterar forskningschef Sari Kehusmaa vid THL.

Stress och sömnlöshet

En annan undersökning som THL publicerade i början av juni visar att drygt hälften av personalen inom hemvården upplever att de mycket eller ganska ofta inte hinner göra sitt jobb ordentligt. Det är en större andel än inom serviceboende och olika former av dygnetruntvård, även om många upplever brådska också där. Sextio procent av de anställda inom hemvården upplever att personalstyrkan matchar behoven dåligt eller nöjaktigt. Nästan två av fem upplever att de är tvungna att bryta mot regler och principer för att få arbetsuppgifterna utförda. Hemvårdarna gav också sig själva sämre betyg för utfört arbete än kollegerna inom andra vårdformer, och uppgav oftare att de upplevde symtom som stress och sömnlöshet.

– Klienterna inom hemvården är i allt sämre skick, och personalmängden har inte ökat i samma takt som antalet klienter. Det syns också i personalens belastning, säger forskningschef Timo Sinervo i ett pressmeddelande.

Sammanlagt deltog drygt 2 103 vårdare vid 273 olika enheter i undersökningen, som utfördes vid årsskiftet 2015–2016.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning