Stoppa 5G kräver vetenskapsmän och doktorer

Bild: Hildonen

Över 190 vetenskapsmän och doktorer från 36 länder sände den 13 september en gemensam vädjan till EU-kommissionen. De uppmanar EU att vänta med utbyggnaden av 5G.

År 2019 skall Finland ta i bruk extremt höga frekvenser som möjliggör snabbare mobilförbindelser och kommunikation, meddelade kommunikationsminister Anne Berner i maj 2017. Affärslivets behov påstås vara avgörande. Forskarna varnar i skrivelsen för allvarliga hälsorisker, bland annat neurologiska effekter, infertilitet och cancer på grund av den kraftigt ökande mikrovågsstrålning som 5G medför.

Internet of things (IoT) som den nya tekniken kallas, innebär att över 8 miljarder apparater och även kläder kan både ta emot och sända 5G strålning 2017. Planerna innefattar även självkörande bilar och bussar. 5G innebär en mycket kraftig ökning av strålningen genom tätt placerade mikrovågssändare i människors direkta närhet, på el- och lyktstolpar, troligen också inne i skolor, sjukhus och höghus. I och med 5G kommer alla att exponeras för mycket mer strålning från mycket höga mikrovågsfrekvenser.

5G byggs ut utan att man säkerställt att det inte blir allvarliga konsekvenser för människors hälsa eller miljön. Det saknas helt forskning om hälsoeffekter av 5G.

Ett läkemedel skulle aldrig godkännas på liknande sätt, om läkemedlet inte prövats i förväg i kliniska studier och genomgått kontroller. 5G-strålningen tvingas på oss. Det finns därför god grund att kalla 5G för ett oetiskt gigantiskt experiment som strider mot Nürnbergkonventionen. Ingen har frågat om vi är villiga att delta i detta experiment. Gravida kvinnor, foster, småbarn, skolelever, sjuka och åldringar – alla blir försökspersoner utan att de vet om det eller fått veta något om de stora hälsorisker av redan i dag befintlig strålning, som hundratals forskare sedan flera år känner till och varnat för.

Forskarnas 5G-appell pekar också ut visade hälsofaror av trådlös teknik (2G, 3G, 4G och WiFi) i form av "... ökad cancerrisk, cellulär stress, ökning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, strukturella och funktionella förändringar i reproduktionssystemet, inlärnings- och minnesproblem, neurologiska störningar och negativa effekter på allmänhetens välbefinnande. Skadorna sträcker sig långt utöver människan, eftersom det finns växande bevis på skadliga effekter för både växter och djur."

Dessvärre visar forskningen, sjukvårdsstatistik och erfarenheter att redan i dag befintlig strålning har orsakat en epidemi av vad man brukar kalla psykisk ohälsa. Omfattande forskning har visat att mikrovågsstrålning från trådlös teknik orsakar en symtombild som innefattar sömnsvårigheter, onormal trötthet, nedstämdhet, ångest, koncentrationsproblem, med mera och de flesta som drabbas av detta syndrom får av sin läkare diagnosen "psykisk ohälsa".

Forskare visar att strålningen från dagens trådlösa teknik orsakar oxidativ stress, DNA-skador och cancer. Vi ser också att antalet cancerfall ökat mycket sedan år 2000. Sedan 2003 har hjärntumörerna ökat mycket i Danmark. Under samma period har trådlös teknik byggts ut kraftigt och människors användning av mobiltelefoner och trådlös teknik har ökat exponentiellt.

Vi måste vända denna negativa trend av ständigt mer skadlig strålning från trådlös teknik och mer ohälsa samtidigt som varningssignalerna från forskare klingar allt högre. Beslutsfattare i regering, riksdag och myndigheter måste omedelbart inse att den trådlösa tekniken har en allvarlig baksida och stå emot industrins påtryckningsmetoder. Vi måste växla in på ett nytt spår där människors hälsa och miljön prioriteras framför den trådlösa industrins behov av att ständigt sälja ny teknik och öka sina vinster.

Rainer Nyberg professor emeritus, Vasa Mona Nilsson ordförande för Strålskyddsstiftelsen, Sverige

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning