Stopp för sexuella trakasserier i Esbo fullmäktige

Esbo stad ska ha ett regelverk för att förebygga osakligt beteende och för hur man handskas med trakasserier.Bild: Marja Airio

I höstas anklagades fullmäktigesuppleanten i Esbo, Seppo Huhta (De blå), för sexuella trakasserier. Huhtas påstådda beteende ledde till att Esbo stad utarbetat ett utkast för hur man förebygger osakligt beteende och hur man ska handskas med sexuella trakasserier.