Stödpaketet femfaldigas – direkta företagsstöd för en miljard euro ska dämpa smällen

Medlemmen i riksdagens finansutskott Anders Adlercreutz (SFP) säger att Business Finland och NTM-centralerna fått många fler ansökningar om stöd under coronakrisen än regeringen hade väntat sig i förra veckan. Bild: Mikko Stig/Lehtikuva

Riksdagens finansutskott valde att femfaldiga de direkta företagsstöden till företag som drabbats av ekonomiska problem på grund av coronakrisen.

Riksdagens finansutskott höjer de direkta företagsstöden i regeringens stödpaket till företag som har drabbats av coronakrisen. Utskottet behandlade stödpaketet, som ingår i regeringens tilläggsbudget, på sitt möte på torsdagen.

– Det som väckte mest diskussion var Business Finlands och NTM-centralernas resurser, säger medlemmen i finansutskottet Anders Adlercreutz (SFP).

Regeringen lanserade sitt stödpaket förra veckans fredag. Det sammanlagda värdet uppskattades till 15 miljarder, varav största delen består av ökade borgensbefogenheter till Finnvera, som är ett statligt finansinstitut.

De direkta företagsstödens värde uppgick till 200 miljoner euro. Dessa skulle fördelas mellan Business Finland (150 miljoner) och NTM-centralerna (50 miljoner).

Finansutskottet valde att flerfaldiga Business Finlands och NTM-centralens anslag i sitt betänkande. Enligt betänkandet ska Business Finland få 700 miljoner och NTM-centralerna 300 miljoner.

– Det här visar hur situationen utvecklas. Business Finlands och NTM-centralernas anslag mer än fördubblades under behandlingen i utskottet. Det är inte vardagsmat, säger Adlercreutz.

Medlemmen i riksdagens finansutskott Anders Adlercreutz (SFP) säger att Business Finland och NTM-centralerna fått många fler ansökningar om stöd under coronakrisen än regeringen hade väntat sig i förra veckan. Foto: Catariina Salo/SPT Bild: Catariina Salo/SPT

Direkta stöd till företagen

Regeringens stöd till företag som lider ekonomiskt på grund av coronakrisen har väckt diskussion sedan regeringen lanserade sitt stödpaket.

– Det man har gjort hittills är att öka Finnveras befogenheter, men det är pengar som måste betalas tillbaka. De här kanalerna fungerar på lite andra sätt, säger Adlercreutz.

Finnvera beviljar borgen för företag som behöver låna pengar från banken. Under en ekonomisk kris kan det vara svårt för företagen att få lån. Genom att gå i borgen för företaget kan Finnvera minska risken för bankerna. Lånet måste betalas tillbaka i normal ordning.

Business Finland och NTM-centralerna däremot beviljar företagsstöd som inte behöver betalas tillbaka. Dessa kan användas för att betala till exempel löner och hyror så länge krisen pågår.

– Business Finland har redan nu fått fler ansökningar än vad regeringen trodde i förra veckan. Det är en reaktion på den likviditets- och kassakris som många företag befinner sig i.

Finansutskottets betänkande ska behandlas i riksdagen efter frågetimmen på torsdag.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning