Stödet för Vapaavuori minskar?

Nej till regeringens landskaps- och vårdreform är starkast i Helsingfors. Esbo och även Vanda tvekar. Städernas stadsfullmäktigen samlas till gemensamt möte den 15 maj. Bild: Martti Kainulainen

Toppolitikerna i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla sväljer fortfarande inte landskaps- och vårdreformen, men kanske stödet för borgmästaren i huvudstaden är mindre än det verkar, säger forskaren Siv Sandberg.

Det är en möjlig slutsats av mötena på måndag kväll. En enhällig stadsstyrelse i Helsingfors godkände ett kritiskt reformutlåtande medan styrelsen i Esbo skrev om utlåtandet så att kritiken fokuserar på att åtgärda brister i lagförslag som förväntas godkännas i riksdagen i juni. Omröstningen i Esbo var trots det jämn. Förslaget till utlåtande godkändes med siffrorna 8–7. I Vanda godkändes det ursprungliga utlåtandet men inte med en stor majoritet utan med siffrorna 8–5.

– Nyheten om att Jan Vapaavuori (Saml) kontaktat regeringen med ett förslag om att huvudstadsregionen borde bilda ett eget landskap, utan att tydligen ha förankrat frågan på förhand hos Esbo och Vanda, kan inte gå obemärkt förbi, i synnerhet inte i Esbo som alltid varit mån om att markera sin särart, säger Siv Sandberg som forskar i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi.

Som Sandberg ser det är städerna tillbaka i ett "normalläge i diplomatin".

– Esbo förhåller sig skeptiskt till utspel från Helsingfors och Vanda sväljer inte heller allt. Det är ju hur det fungerat när det varit tal om metropolförvaltning och kommunsammanslagningar. På ett principiellt plan har man ställt sig positivt till förslag från Helsingfors, men när man börjat syna detaljerna har tonen blivit mer avvaktande.

I Esbo var det på förslag av Samlingspartiet som styrelsen diskuterade ett mildare utlåtande. I omröstningen röstade sedan regeringspartierna mot oppositionen. I Vanda var det Samlingspartiet och Centern som ville förkasta tjänstemännens förslag till utlåtande.

Stadsstyrelsen i Grankulla är enig – nej till landskaps- och vårdreformen.

– Nu är det tillbaka i normalläge i huvudstadsregionen, säger Siv Sandberg, kommunforskare vid Åbo Akademi. Bild: Markku Ulander

– Jan Vapaavuori har varit borta ur den praktiska politiken i huvudstadsregionen under många år och har kanske tappat fingertoppskänslan för hur man ska hantera relationerna med grannkommunerna. Å andra sidan är han resultatansvarig enbart inför väljarna i Helsingfors och har skaffat sig ett rykte som hjältemodig, som kommer att bestå oberoende om grannkommunerna tvekar. Han kan säkert till och med få fördel av detta: han vågade stå upp för sin sak, men bypolitikerna i grannkommunerna fegade ur, säger Siv Sandberg.

Städernas gemensamma utlåtande diskuteras på tisdag nästa vecka då stadsfullmäktigen samlas till "krismöte" i Vanda. Det var meningen att åtminstone toppolitikerna, det vill säga de som är medlemmar i stadsstyrelserna, skulle uppträda eniga.

HBL skrev i måndagens tidning om Finansministeriets svar på de stora städernas kritik.

– Hos regeringen är Esbos och Vandas tvekan - i kombination med de övriga större städernas lite mildare uttryckta kritik mot reformen – tecken på att motståndet mot reformen inte är så stort som det verkar, säger forskaren Siv Sandberg.

Artikeln är uppdaterad kl. 15 med forskaren Siv Sandbergs kommentarer.

Helsingfors (642 045)

Esbo (277 375)

Tammerfors (230 537)

Vanda (221 821)

Uleåborg (201 124)

Åbo (188 584)

Jyväskylä (139 260)

Lahtis (119 395)

Kuopio (117 842)

Björneborg (84 779)

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning