Stödcentral för kvinnor som upplevt sexuella övergrepp öppnades

Bild: HBL-arkiv/ Mostphotos

Finlands första stödcentral för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp inledde sin verksamhet på Kvinnokliniken i Helsingfors på måndagen.

Stödcentralen har beredskap att i akutskedet samla in rättsmedicinska prov av våldtäktsoffer, erbjuda medicinsk undersökning och vård, samt ge offret psykosocialt stöd.

Stödcentralen betjänar Helsingforsbor, Esbobor och Vandabor som fyllt 16 år och som har upplevt sexuella övergrepp. Tjänsterna är gratis och ingen polisanmälan krävs.

– På centralen har man nära samarbete med myndigheter och organisationer, säger Seppo Heinonen, verksamhetschef på Hucs avdelning för kvinnosjukdomar och förlossningar.

Modell för andra stödcentral i Finland

Stödcentralen fungerar som modell för andra central som grundas i Finland senare. Det pågår redan förhandlingar om en utvidgning av tjänsten med andra kommuner i Nyland.

Stödcentralen är grundad av Institutet för hälsa och välfärd i samarbete med Kvinnokliniken.

Grundandet av stödcentralen bygger på Europarådets avtal om förebyggande av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Den så kallade Istanbulkonventionen trädde i kraft i Finland förra året. Konventionen förpliktar Finland att grunda en stödcentral för dem som drabbats av sexuella övergrepp. 

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33