Stöd räddar Sottunga – kommunen får 200 000 euro

Ålands finansminister Mats Perämaa (till vänster) och landshövding Peter Lindbäck. Bild: Martti Kainulainen

Den ekonomiskt pressade kommunen Sottunga får 200 000 euro i stöd från landskapsregeringen på Åland.

Stödet ingår i årets andra tilläggsbudget för landskapet och nu har Ålands finansminister Mats Perämaa (Lib) fattat beslutet att överföra pengarna.

Sottunga har hotats av konkurs och stödet är en förutsättning för att kommunen ska kunna ge sina invånare en lagstadgad service. Hälften av kommunens budgeterade utgifter utgörs av vårdkostnader. Utan landskapets stöd ligger budgeten för nästa år 116 000 euro på minus.

Sottunga är Finlands minsta kommun och har färre än 100 invånare. 

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning