Stockningar i FPA:s telefontjänst – problem i webbtjänsten ökar antalet telefonsamtal

De som ringer till Folkpensionsanstalten FPA:s telefontjänst är tvungna att köa längre än normalt. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Folkpensionsanstaltens telefontjänst får fler samtal än normalt, vilket lett till förlängda kötider.

Det har förekommit avbrott i Folkpensionsanstalten FPA:s webbtjänst under början av året, och nu har också telefontjänsten problem. FPA meddelar att dess telefontjänst får fler samtal än normalt, vilket lett till förlängda kötider.

Orsaken till att antalet samtal till FPA:s telefontjänst ökat är att webbtjänsten lidit av tekniska problem och att handläggningen av ansökningar om grundläggande utkomststöd skett långsamt. Även hanteringen av fakturor har fördröjts.

– Anhopningen av ansökningar och driftavbrotten i e-tjänsten har tillsammans lett till att kunderna kontaktat FPA mer än normalt. Vi ber våra kunder om tålamod, säger Elise Kivimäki, direktör för kundrelationer vid FPA, i ett pressmeddelande.

FPA påminner om att det inte lönar sig att avsluta samtalet till telefontjänsten medan man är i kö eftersom man då tappar sin plats i kön.

Köerna till FPA:s telefontjänst är ofta längst i början av veckan och nära månadsskiftet. Eftermiddagen är den tid på dygnet då det oftast uppstår köer.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning