Stockmanns aktie sjunker till rekordlåga nivåer

Bild: HBL-arkiv/Niklas Tallqvist

Många stora ägare med finlandssvensk koppling.